Ορθοδοντικά Προβλήματα

Τα περισσότερα ορθοδοντικά προβλήματα εμφανίζονται μετά την αλλαγή των πρώτων μονίμων δοντιών και μπορεί να είναι:

  • Οδοντικά: τα δόντια είναι στραβά ή προεξέχουν ή δεν κλείνουν σωστά μεταξύ τους.
  • Σκελετικά: τα δόντια είναι σχετικά σε σωστές θέσεις, αλλά τα οστά των γνάθων (επάνω και κάτω σαγόνι) δεν είναι σε αρμονία.
  • Οδοντοσκελετικά: τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στα δόντια όσο και στα οστά.

Γιατί πρέπει να διορθωθούν;

Όπως στη γενική μας υγεία, έτσι και στην ορθοδοντική ισχύει το αξίωμα της πρόληψης. Αν τα ορθοδοντικά προβλήματα διορθωθούν έγκαιρα μπορούμε:

  1. Να αποφύγουμε τραύματα στα πρόσθια δόντια που προεξέχουν και μπορεί να σπάσουν.
  2. Να εξασφαλίσουμε στα δόντια σωστές θέσεις, άρα και ευκολότερο καθαρισμό, με μείωση της τερηδόνας και της ουλίτιδας.
  3. Να επιδράσουμε στα οστά του προσώπου που εμπλέκονται στην αύξηση, ώστε να επιτευχθεί σκελετική αρμονία.
  4. Να μειώσουμε πιθανά την ανάγκη μελλοντικών εξαγωγών.
  5. Να βελτιώσουμε τη μάσηση και την αισθητική του προσώπου.
  6. Να βελτιώσουμε προβλήματα της ομιλίας που οφείλονται σε λανθασμένη θέση των δοντιών.
  7. Να νιώσουμε καλύτερα για τον εαυτό μας, μιας και το χαμόγελο είναι σπουδαίο μέσο ανθρώπινης επικοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων, και αναμφίβολα δίνει την πρώτη εντύπωση.

Πώς διορθώνονται τα ορθοδοντικά προβλήματα;

Οι ορθοδοντικοί μηχανισμοί είναι συνήθως τα λεγόμενα "σιδεράκια" ή "μασελάκια" και σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τον ειδικό ορθοδοντικό. Σήμερα οι νέες τεχνολογίες έχουν επιτρέψει στους μηχανισμούς αυτούς να είναι ταχύτεροι, πιο αισθητικοί και με σαφώς λιγότερες ενοχλήσεις κατά τη χρήση τους.

Επικοινωνία

Περικλέους 6 & Διομήδους,
Μαρούσι, 151 22, Αθήνα

(πλησίον του ηλεκτρικού σταθμού Μαρούσι)

Τηλ: +30 210 8067130
Τηλ/Fax: +30 210 6128059
email: drdouma@greatsmiles.gr

Ραντεβού
Κατόπιν Τηλ. Επικοινωνίας

FAQs

Πριν & Μετά