Ορθοδοντική

Η ορθοδοντική είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται αποκλειστικά με τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των ανωμαλιών της σύγκλεισης, με τη διευθέτηση των δοντιών στα οδοντικά τόξα και την καθο­δήγηση των γνάθων σε αρμονικές θέσεις μεταξύ τους. Αποτέλεσμα της ορθοδοντικής είναι η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του στόματος και της αισθητικής του προσώπου.

Είναι η πρώτη ειδικότητα της οδοντιατρικής που έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του 20ου αιώνα. Από τότε μέχρι σήμερα εξελίσσεται και βελτιώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών και τις εξελίξεις στα υλικά και την τεχνολογία. Πρόκειται για µία από τις αναγνωρισμένες ειδικότητες της οδοντι­ατρικής συγκρινόμενη µε όλες τις ανάλογες ειδικότητες της ιατρικής. Για την άσκηση της ορθοδοντικής απαιτούνται επιπλέον των γνώσεων του γενικού οδοντιάτρου, ειδικές γνώσεις, οι οποίες αποκτώνται μετά το πτυχίο της Οδοντιατρικής Σχολής σε ολοκληρωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα (διάρκειας τουλάχιστον τριών χρόνων) πανεπιστημίων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Ο τίτλος του ορθοδοντικού χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μετά από εξετάσεις. 'Έτσι, δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του ορθοδοντικού, µόνο όσοι έχουν τη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου και την πιστοποίηση του Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Ο ορθοδοντικός, δηλαδή ο ειδικευμένος πλέον οδοντίατρος, ασχο­λείται αποκλειστικά και µόνο µε το αντικείμενο της ορθοδοντικής.

Δεδομένου, ότι η ορθοδοντική ειδικότητα έχει πρόσφατα αναγνω­ριστεί στην Ελλάδα και ο αριθμός των ειδικευμένων ορθοδοντικών είναι περιορισμένος, συνιστάται στους ενδιαφερομένους για ορθο­δοντική θεραπεία να ελέγχουν προηγουμένως, µέσω των κατά τόπους Οδοντιατρικών Συλλόγων, εάν ο οδοντίατρος, στον οποίον έχουν απευθυνθεί είναι ειδικός ορθοδοντικός.

Επικοινωνία

Περικλέους 6 & Διομήδους,
Μαρούσι, 151 22, Αθήνα

(πλησίον του ηλεκτρικού σταθμού Μαρούσι)

Τηλ: +30 210 8067130
Τηλ/Fax: +30 210 6128059
email: drdouma@greatsmiles.gr

Ραντεβού
Κατόπιν Τηλ. Επικοινωνίας

FAQs

Πριν & Μετά